Dorota Wójcik

About Me

Dorota Wójcik ( ur. 1987 w Gdańsku) jest artystką wizualna oraz architektem. Ukończyła Politechnikę Gdańską z wyróżnieniem otrzymując 2 nagrody za najlepiej obroniony dyplom magisterski na wydziale Architektury i Urbanistyki w 2014r. Miedzy czasie podjęła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wydziale malarstwa w pracowni prof. J. Baucia gdzie w 2021r. obroniła tytuł magisterski. Połączenie architektury i malarstwa stworzyły jej możliwości do podjęcia pracy przy wielu muralach w całej Polsce, min. miała możliwość uczestniczyć w produkcji prestiżowego muralu autorstwa E. Dwurnika w Warszawie. Jej prace malarskie zaprezentowano min. w ogólnopolskiej wystawie konkursowej Fundacji im Franciszki Eibisch w Warszawie. Dorota głównie zajmuje się malarstwem olejnym abstrakcyjnym, a inspiracje czerpie z natury (drzewa, morze, chmury). Od 2000 roku związana z Pracownią artystyczna Henryka Sokalskiego.

Dorota Wójcik (born 1987 in Gdańsk) is a visual artist and architect. She graduated the Gdańsk University of Technology with honors, receiving 2 awards for the best defended master's degree at the Faculty of Architecture and Town Planning in 2014. In the meantime, she started studies at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, painting department in the studio of prof. J. Bauć where in 2021 defended her master's degree. The combination of architecture and painting created her opportunities to work on many murals all over Poland, including had the opportunity to participate in the production of a prestigious mural by E. Dwurnik in Warsaw. Her painting works were presented, among others. in the national competition exhibition of the F. Eibisch Foundation in Warsaw. Dorota mainly deals with abstract oil painting, and she draws inspiration from nature (trees, sea, clouds). Since 2000, she has been associated with the artistic studio of Henryk Sokalski.

Exhibitions

2014
Post-competition exhibition „Best defended diplomas 2013”, Gabriel Fahrenheit courtyard , Gdańsk University of Technology

2017
Individual exhibition at Community Center PSM „Przymorze”, Gdańsk

2018
Individual exhibition at "Protokultura", Gdańsk
Part in post-competition exhibition „Przegrys” at The Great Armoury, Gdańsk (honourable mention)

2019
Part in exhibition at Kazimierski Culture Center of Promotion and
Tourism, Kazimierz Dolny
Part in post-competition exhibition of F. Eibisch prize, Art Gallery Catherine Napiórkowska, Warsaw

2021
Graduate exhibition, Academy of Fine Arts, Gdańsk
Individual exhibition at Community Center PSM „Przymorze”, Gdańsk
PAINTINGS OF GDAŃSK

Contact

Email: wojcikdorota890@gmail.com

Phone: (48+) 665 984 177